Vaggerydskretsens Kontaktuppgifter.

Så här får ni tag på oss i Vaggerydskretsen.

Lisbeth Carlsson

Badplatsvägen 14, Vaggeryd.