Välkommen till Naturskyddsföreningen i Vaggeryds kommun!

Föreningen bildades 1978, som en fristående del inom Jönköpings Läns Naturskyddsförening. Genom åren har aktiviteterna varierat. Från att ha anordnat utflykter, föreläsningar, studiecirklar och evenemang har vi alltmer kommit att fokusera på kommunala frågor som att vara remissinstans vid utformande av detalj- och miljöplaner, samrådsärenden vid t ex industrietableringar och liknande.
Allt emellanåt skriver vi också insändare i lokalpressen för att sätta fokus på aktuella frågor.
Vi får också ofta förfrågningar från kommuninvånare när det gäller frågor om vad man kan göra för att skydda djur och natur.
Riksföreningens Handla Miljövänligt-kampanjer ligger oss varmt om hjärtat, och vi brukar anordna någon aktivitet under den årligen återkommande Miljövänliga veckan i oktober.

Evenemang som föreläsningar, bildvisningar och studiecirklar har varit sparsamma de senaste åren, men vi vill förstås gärna kunna erbjuda våra medlemmar (och andra också!) sådana aktiviteter också framöver. Ett sätt att tillgodose det är att ha samarrangemang med andra Naturskyddsföreningskretsar i GGVV, vilket vi har prövat vid flera tillfällen. Därför visar vi i Kalendern se vad som händer i närområdet och i länet.

Välkommen att ta kontakt med oss, och att delta i våra aktiviteter!
Marianne Frick
Ordförande