Samrådssvar Trollberget

Naturskyddsföreningen i Vaggeryds kommun har sammanställt samrådssvar gällande planprogram för Trollberget 1:1 m.fl. Läs samrådssvar som berör endast synpunkter angående natur/miljö samt friluftsliv, rekreation på sidan Yttranden och skrivelser.

Läs mer