Om oss

STYRELSE 2023

Ordförande: Marianne Frick marianne.frick@me.com 072-5659190

Vice ordförande: Bo Slunge bo.slunge@live.se 070-8944899

Sekreterare: Pär Näreby par.nareby@gmail.com 072-5663303

Kassör: Katarina Sivers katarina.siver@telia.com 0393-10119

Ledamot: Kristin Stark kristinstarkback@gmail.com 072-7431609

Webbansvarig/suppleant: Mattias Bokinge bokinge.se@gmail.com 070-5816196

Suppleant: Annika Åberg annika.aberg56@gmail.com 070-3778431

 

ANSVARSOMRÅDEN

Marianne Frick: ledamot i Länsförbundets styrelse
representant i Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation
kontaktperson för Handla Miljövänligt-nätverket

Bo Slunge: representant i kommunens Natur- och Miljöråd
kontaktperson för planärenden

Mattias Bokinge: representant i Store Mosses skötselråd