Biologisk mångfald – en överlevnadsfråga

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv. Det betyder en stor artrikedom i en varierad naturmiljö. Ett fungerande ekosystem ger ökat skydd för skördar, pollinering av växter och mat från haven. Den biologiska mångfalden bidrar också till ett stabilt klimat. Jorden utarmas och mångfalden minskar när kemiskabekämpningsmedel och konstgödning används, och monokulturen tar över. […]

Läs mer